สร้างโรงงานขนาด 3,000 ตร.ม. – และงานระบบไฟฟ้า นิคมอมตะซิตี้ ระยอง

เจ้าของโครงการ : WHG AUTOPARTS CO., LTD. สถานที่ตั้งโครงการ : 4/28 [...]