สร้างคลังสินค้า 12,000 ตร.ม. และ งานระบบไฟฟ้าโรงงาน – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

เจ้าของโครงการ : NP TECH INDUSTRIAL CO., LTD. สถานที่ตั้งโครงการ : [...]