งานทำบุญเปิดสำนักงานบริษัทแห่งใหม่ ที่นวลจันทร์ซอย 42

[...]