ห้องซ้อมดนตรี คุณธีระ สุริยะวงศ์

สถานที่ : 525/11 หมู่บ้านสราญพฤกษ์  ซ.ลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ [...]