ทริปท่องเที่ยว ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 20-24 ธันวาคม 2556

[...]