พิธียกเสาเอก โกดังสินค้า-บริษัทตรีเพ็ชรครอปซายน์ จำกัด