บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย)

สถานที่ : 624 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา [...]