งานทำบุญเปิดสตูดิโอและห้องบันทึกเสียง NEXT PLUS STUDIO ที่เชียงใหม่

เนื่องด้วยในวันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นฤกษ์ดี ยามดี จึงได้ทำบุญเปิด สตูดิโอ NEXT PLUS [...]