Steel structures for lifestyle สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ต่อยอดธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

Steel structures for lifestyle สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ต่อยอดธุรกิจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม [...]

2021-08-28T16:49:33+07:00สิงหาคม 28th, 2021|

Safety First ทำงานบนที่สูงอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง

Safety First ทำงานบนที่สูงอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง ช่วงนี้เดียวร้อนเดียวฝน ต้องระวังในหลายเรื่องทั้งเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและสุขภาพ และสำหรับการทำงานในสภาพอากาศแบบนี้แน่นอนว่า ความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญ [...]

2021-04-06T16:07:05+07:00เมษายน 6th, 2021|

Unique Landmark สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กสร้างเอกลักษณ์แลนด์มาร์คสำคัญ

Unique Landmark สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กสร้างเอกลักษณ์แลนด์มาร์คสำคัญ ไร่ชาออร์แกนิกที่สวยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย สถาปัตยกรรมที่ถูกตั้งตระง่านอยู่กลางเทือกเขา ผู้ออกแบบและสร้างเรื่องราวให้พื้นที่แห่งนี้เป็นไร่ชาที่น่าค้นหา ด้วยเส้นสายของสถาปัตยกรรม ทำให้ร้านกาแฟ Choui Fong2 กลายเป็นจุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเชียงรายในปัจจุบัน [...]

2021-03-17T10:53:08+07:00มีนาคม 17th, 2021|

Steel truss design งานออกแบบโครงเหล็กถัก เลือกใช้อย่างไร

Steel truss design งานออกแบบโครงเหล็กถัก เลือกใช้อย่างไร Steel Truss Design งานออกแบบโครงเหล็กถัก [...]

2021-03-01T16:36:18+07:00มีนาคม 1st, 2021|
Go to Top