สถานที่ : จ.ชลบุรี
วันเริ่มงาน : 11 ก.พ. 2562
เปอร์เซ็นงานสะสม : 70 %