สถานที่ : 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
รายละเอียด : งานห้องบันทึกเสียง

งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 1 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 2 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 3 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 4 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 5 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 6 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 7 งานห้องบันทึกเสียง สนญ.ธอส 8

nextplus_team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Next+ ยินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้คำปรึกษา

โทร: 0-2138-6398
Line: @nextplus

next-plus-line