สถานที่ : 51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลวิภาวดี
รายละเอียด : ติดตั้งระบบไฟฟ้า