สถานที่ : เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพลส 190 สาขาภาคกลางและสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของโครงการ : บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียด : ติดตั้งระบบเสียงและกล้องวงจรปิดภายใน Lotus Express ที่เปิดสาขาใหม่

ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทดสอบระบบ