สถานที่ : อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียด : ติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะในอาคารจอดรถ พร้อมป้ายสัญญาณ