service_studio

งานห้องสตูดิโอและงานเก็บเสียง

        รับออกแบบและสร้างห้องเก็บเสียง ห้องสตูดิโอ, ห้องบันทึกเสียง, ห้องจัดรายการวิทยุ, ห้องส่ง, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องเก็บเสียง, โรงถ่ายรายการสด ทั่วประเทศ โดยทีมงานวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์และมีใบรับรองการทำงาน ในการสร้างห้องสตูดิโอโดยตรง กับราคาที่คุณกำหนดได้เอง ทั้ง วัสดุห้องเก็บเสียง และรูปแบบห้อง และลูกค้าสามารถออกแบบเองหรือให้บริษัทออกรูปแบบให้และ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการทำห้องเก็บเสียงหรือห้องสตูดิโอกับลูกค้าทุกขั้นตอนตลอดการทำงาน และยังรักษาคุณภาพห้องเก็บเสียงในระดับมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

“เพราะคุณภาพของงาน คือบริการของเรา”