ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีกิจกรรมพาพนักงานไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านพักคนชรา จ.ปทุมธานี