งานพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างสำนักงาน บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ ซอยนวลจันทร์ 42