ควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัท Next Plus Engineering Co.,Ltd.

สถานที่ ก่อสร้าง บริษัท cal-comp electronics (thailand) public co. ltd สาขา เพชรบุรี   พื้นที่ก่อสร้างโกดังที่ 2 ทั้งหมด 5,000 ตรม.