เลี้ยงเด็กกำพร้า ที่ปากเกร็ด ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557