ในวันที่12 มกราคม2562 บริษัทเน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ร่วมกับกลุ่มตับเหล็กลาดพร้าว และนำคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมอบให้น้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ จ.บุรีรัมย์