เลี้ยงส่งน้องฝึกงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี พักรีสอร์ทแนวธรรมชาติและเที่ยวตลาดสามชุก