เลี้ยงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

จัดขึ้นที่บริษัท ในวันที่ 29 ธ.ค. 2557