สถานที่ : 49/168 หมู่ 7 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของโครงการ : คุณบุญยวัฒน์ อัศวราชิน
รายละเอียด : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ใช้เหล็กรูปพรรณ H Beam ทั้งทำเสาและคาน คุณสมบัติ

ของเหล็ก H Beam จะมีความยืดหยุ่น แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก พร้อมทั้ง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกบ้านพักอาศัย

 

บ้านคุณบุญยวัฒน์ 1 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 2 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 3 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 4 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 5 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 6 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 7 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 8 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 9 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 10 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 11 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 12 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 13 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 14 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 15 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 16 บ้านคุณบุญยวัฒน์ 17