ชื่อโครงการ : โครงการ Fire Protection (SPK) for factory Warehouse Cal-Comp
สถานที่ : จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : Cal-Comp Electronisc (Thailand) Public Company Limited.

เปอร์เซ็นงานสะสม : 98%